De schoolgids

De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen. De wet stelt een aantal onderwerpen verplicht in dat document en de school voegt daaraan relevante informatie toe. De schoolgids wordt voor elk schooljaar opnieuw opgesteld en vastgesteld.

Daltonhandboek

In ons Daltonhandboek staat opgenomen hoe wij op de Tjalk vormgeven aan het daltononderwijs.