Belangrijke documenten

Onze schoolgids en het schoolplan vindt u al op onze website. Er is echter ook een aantal andere documenten die wij met u moeten, of willen delen. Het betreft hier onder andere het privacy-reglement, de klachtenregeling en het jaarverslag van de stichting waar De Tjalk onder valt. 

Belangrijke Schooldocumenten

Beslisboom verlof

Downloaden

Omgangsprotocol de Tjalk

Downloaden

Escalatieladder voor groep 3-5

Downloaden

Escalatieladder voor groep 6-8

Downloaden

Handout -Pedagogische -Wegwijzers

Downloaden