Toegankelijk voor alle kinderen

De Tjalk is een openbare Daltonbasisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. De school is voorlopig nog gevestigd op de Tjalk 29-41 in de ruim opgezette wijk 'de Tjalk' in Lelystad. De school krijgt een nieuw, modern schoolgebouw aan de Tjalk 22-45, waar momenteel hard aan wordt gewerkt!

De school volgt de principes van Daltononderwijs. Deze zijn: Samenwerking, Vrijheid, Zelfstandigheid, Effectiviteit en doelmatigheid en Reflectie.

De school telt ongeveer 270 leerlingen die zijn verdeeld over 11 of 12 groepen.  

In het lopende schooljaar (2023-2024) hebben wij geen plek voor leerlingen in de groepen  3 t/m 7.

Voor schooljaar 2024-2025 is er alleen plek voor leerlingen die geboren zijn vanaf 1 Januari 2021. Het aanmelden in de andere groepen is beperkt.

 

De opbrengst, dat ben jij!

Ons Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming, waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei.

Jij wordt als leerling uitgedaagd het beste uit jezelf te halen. De Tjalk biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen met lef met een kritische en democratische grondhouding.

De Tjalk wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelf verantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. 

Dalton onderwijs gun je elk kind